//Eesti keel
Eesti keel 2018-09-04T12:35:36+00:00

EESTI KEEL

Hinnad:

Grupiõpe (6-12 inimest) 1 аk/t 8 €
Minigrupiõpe (3-5 inimest) 1 аk/t 15 €
Paarisõpe (2 inimest) 1 аk/t 20 €
Individuaalõpe 1 аk/t 30 €

Grupiõppe tunnid toimuvad tavaliselt 2 x nädalas, 2 x 45 min (2 ak/t) korraga.

Individuaalõppe puhul on tegemist kinnitatud õppekava ühe või mitme mooduliga.

VAATA KOOLITUSI

Alguskeskus pakub eesti keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

MEIE EESTI KEELE ÕPETAJAD:

Merle Koppel: lõpetas 1998. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keel kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja. Täiskasvanutega on töötanud alates 1996. Aastast. Oma töös kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid. Eesti keel on tema emakeel.

Kersti Tsirp: lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele kui teise keele õpetaja eriala. On õppinud keelekümblusmetoodikat ja läbinud ka Hea Alguse põhise täiendõppe. On Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige aastast 2002. Eesti keel on tema emakeel. Õpetamiskogemus alates 2002. aastast, sh nii individuaalõpe kui ka grupiõppe vormis eesti keele õpetamise kogemus.

Marita Paut: lõpetas 2002 Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keel ja kirjandus vene koolis, õpetamiskogemus alates 2002 aastast, sh nii individuaalõpe kui ka grupiõppe vormis eesti keele õpetamise kogemus. Eesti keel on Marita emakeel.

Martin Neltsas: lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (inglise ja eesti keele õpetaja eriala). Eesti keel on tema emakeel. Õpetamiskogemus alates 2002 aastast.

Kõik Alguskeskuse eesti keele õpetajad on väga pika täiskasvanute õpetamise kogemusega ja enamikel neist on eesti keel emakeel.

Eesti keele kursused õpetajatele Ida-Virumaal projekti raames on meie õpetajateks:

NARVAS: Maret Annuk, Merle Koppel, Martin Neltsas, Marita Paut, Christi Sepp, Kersti Tsirp, Ene Kurme

SILLAMÄEL: Julia Zahharova ja Anne Meldre

KOHTLA-JÄRVEL ja JÕHVIS: Reet Lümat, Signe Abel, Olesja Ojamäe, Maris Toomel, Kaire Viil

KIVIÕLIS/RAKVERES/ASERIS: Regina Kaplina

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste ja testi alusel

ALGUSKESKUS открывает двери в мир!

Хочешь путешествовать всегда?
Возможность у тебя велика!
Сможешь купаться и развлекаться,
Без акцента общаться!
Научишься ты всему,
Например, как заказывать еду!
Обещаем - увидишь всё на свете,
Будет, что рассказать детям!
Эйфелеву башню ты повидаешь
И с англичанином поболтаешь!
close-link