Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise praktiline koolitus

Toimumiskoht:  Kosmonaudi 7, Narva linn
Toimumise aeg: 10.05.2024 kl 8:50-15:15 B2-tase

                            11.05.2024 kl 8:50-15:15 C1-tase 

Õppemaht:        8 ak tundi. Osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Maksumus:        100.00 eurot. Hind sisaldab kohvipause ja lõunat. Kaasa antakse näidistekstid ja juhenditega töövihik, loetelu iseseisvaks õppeks.

 

Koolituse õpiväljundid: Õppija

 • arutleb ühiskondlikel ja erialastel teemadel ettekande ja diskussiooni vormis;
 • põhjendab oma seisukohti ning toob asjakohaseid üldistavaid näiteid;
 • analüüsib graafikut, valib välja olulise info ja kirjutab selle põhjal üldistava teksti;
 • loob arutleva teksti (artikkel, töökeskkonda sobiv kokkuvõte).

AJAKAVA

8.50-10.30 Tasemeeksami suuliste ülesannete ülesehitus ja struktuur. Kuidas tuua üldistavaid näiteid? Tööalastel teemadel struktureeritud näidisettekannete tegemine. Asjakohaste küsimuste koostamine ja nendele vastamine. Harjutamine väikerühmades ja paarides.

10.45-12.15 Ühiskondlikul või tööalasel teemal diskussioon (eksami rääkimisülesanne nr 2). Ülesehitus, vestlusetikett. Näidisdiskussioonid ja harjutamine täismahus – 12 minutit paarile.

12.15-12.45 Lõunapaus

12.45-14.15 Graafikute analüüsi kirjutamisülesanded ja näidistekstid. Kuidas graafikut lugeda? Andmete üldistamine. Tööoludesse sobiva kokkuvõtte kirjutamise põhimõtted ja teksti struktuur.

14.30-15.15 Arvamusteksti ülesehitus ja struktuur. Näidistekstid ühiskondlikul ja tööalasel teemal. Graafiku analüüsi või arvamusloo/kokkuvõtte kirjutamine. Küsimused ja arutelu.

Mida me koolitusel teeme?

 • Arutame läbi koolituseelse ülesandena lahendatud lugemis- ja kuulamistestid.
 • Loome turvalise õppimise ja eksamiks valmistumise keskkonna.
 • Kasutame aega tulemuslikult ja ajusõbralikult.
 • Anname Teile toetavat ja ausat tagasisidet ning soovitusi edasi õppimiseks.
 • Jagame prinditud materjali, kus on kirjutamis- ja rääkimisosa juhendid ja näited.
 • Arutleme ja kirjutame individuaalselt ning  rühmatöödes  ühiskondlikel teemadel.
 • Treenime suulise eksami kõiki osasid, et minna eksamile enesekindlalt.
 • Naudime kosutavaid kohvipause ja lõunat.

Mida me ei tee?

 • Ei räägi asju keerulisemaks, kui need tegelikult on.
 • Ei pea loenguid ega jutusta pikalt teooriat.
 • Ei kujunda kõigile ühesugust stiili ega õpeta trafaretseid isikupäratuid väljendeid.
 • Ei pane kedagi end halvasti tundma.

Juhendajast lähemalt

Kaire Viil on täiskasvanute eesti keele õpetaja ja keelekursuste juhendaja  alates 1998. aastast. Eesti keele õpetajate ja keelekohvikute eestvedajate  metoodikakoolituste juhendaja. Tasemeeksamite eksaminaatori kogemust u 10 aastat. Eesti Mentorite Koja juhatuse liige ja ettevõtja.

Grupi suurus on kuni 15 inimest, et kõik saaksid individuaalset tagasisidet ning olla maksimaalselt aktiivsed. Kohtade arv on piiratud ja sellepärast registreeru kohe, aga  hiljemalt 01.05.2024 SIIN

 

2024-04-16T10:04:49+02:00 aprill 15, 2024|Uncategorized @et|