/Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav koolitus 100 ak/t
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav koolitus 100 ak/t 2019-06-11T12:28:33+02:00

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Toimumise aeg: 03.07. – 31.08.2018
Toimumiskoht: Kerese tn. 3-322, Narva
Kursuse maht: 100 ak/t, sh 83 ak/t auditoorset tööd ja 17 ak/t iseseisvat tööd

Kursuse lõpuks on õppija võimeline:

– aru saama põhilisest infost igapäevaelu teemadel esitatud tekstis;

– hakkama saama igapäevastes suhtlussituatsioonides olmeteemadel (info küsimine ja edastamine, selgituste palumine, ettepanekute tegemine, sündmuste ja kogemuste kirjeldamine);

– aru saama tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga ning igapäevaeluga seotud sõnadest;

– kirjutama isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid; kirjeldama kogemusi ja elamusi.

Hinnad

Õppekava

 

TAGASI