/Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele
Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele 2023-08-22T10:05:23+02:00

Tasuta kohustuslikud eesti keele kursused Ukraina põgenikele

Algus OÜ korraldab tasuta A1-tasemel eesti keele kursuseid ajutise kaitse saanud täisealistele Ukraina sõjapõgenikele.

Registreerimiseks avatud grupid:

AUGUST

  • RAKVERE: alustab 16.08.2023, K/N kl 15:00-17:45
  • JÕHVI: alustab 29.08.2023, T/K/R kl 15:45-18:30
  • ZOOM: alustab 21.08.2023, E/K/N kl 15:00-17:15
  • ZOOM: alustab 21.08.2023, E/K/N kl 15:30-17:45

SEPTEMBER

  • TARTU: alustab 11.09.2023, E/K/R kl 14:30-17:15
  • ZOOM: alustab 04.09.2023, E/K/R kl 16:00-18:15
  • ZOOM: alustab 05.09.2023, T/N al. 06.10 T/N/R kl 15:00-17:15
  • ZOOM: alustab 05.09.2023, T/K/N kl 18:30-20:45
  • ZOOM: alustab 05.09.2023, T/K/N kl 09:00-11:15
  • ZOOM: alustab 05.09.2023, T/N/L kl 15:30-17:45 L kl 08:00-10:15

Küsimuste korral võta ühendust: koolitused@alguskeskus.ee / tel +372 53778873 (Viber, Telegram)

„Eesti keele oskus vähemalt baastasemel on hädavajalik, et meie riigis iseseisvalt hakkama saada ning kohaneda siinse ühiskonnaga. Seetõttu on kohanemisprogramm koos keeleõppega ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele kohustuslik ning tasuta. Oleme koolituste pakkumisel äärmiselt paindlikud – lisaks sellele, et õpet saab läbida veebis, on plaanis teha koolitusi kõikides Eesti piirkondades, kus ajutise kaitse saajad elavad. Teeme omalt poolt kõik selleks, et igaüks leiaks endale sobiva viisi ja aja kasuliku koolituse läbimiseks,“ ütles EV kultuuriminister Piret Hartman.

Keelekursused on kohustuslikud ja annavad võimaluse omandada eesti keele baasteadmised A1 tasemel. Kursuse maht on 100 akadeemilist tundi ja viiakse läbi kas veebikeskkonnas või klassides kontaktõppena. Ida- ja Lääne-Virumaal toimuvad kursused Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Aseris, Kundas, Rakveres ning veebikeskkonnas. Kursused toimuvad 2—4 korda nädalas ja kestavad 3—5 kuud.

Õppe läbimiseks on vaja leida endale sobiv kursus ning registreeruda iseseisvalt veebikeskkonnas www.settleinestonia.ee.

Sobiva kursuse saab valida siit: https://www.settleinestonia.ee/programme/temporary-protection-lang-module

Kursuse lõppedes omandab õpilane järgmised oskused: oskab ennast esitleda ja teab peamisi viisakusväljendeid, tunneb eesti keele tähestiku tähti ja oskab neid hääldada. Teab kuupäevi ja oskab öelda kellaaega, on suuteline tellima toitu ja rääkima iseendast. Oskab veidi kirjutada ja lugeda lihtsaid tekste, kuulutusi. Kursus viiakse läbi meeldivas keskkonnas, kasutades erinevat tüüpi ülesandeid, mis aitavad ületada keelebarjääri. Meie õpetajad aitavad alati, toetavad ja annavad asjalikku nõu. Keeleõpe on lõbus!

Loe lisaks

Uudis Kultuuriministeeriumi kodulehel

Uudis Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel