/Eesti keele individuaalõpe B1 tase 70 ak/t
Eesti keele individuaalõpe B1 tase 70 ak/t 2018-06-06T10:16:54+02:00

Eesti keele individuaalõpe B1 tase (70 ak/h)

Toimumise aeg: 02.07. – 31.08.2018
Toimumiskoht: Kerese tn. 3-322, Narva
Kursuse maht: 70 ak/t, sh 53 ak/t auditoorset tööd ja 17 ak/t iseseisvat tööd

Kursuse lõpuks on õppija võimeline:

- aru saama põhilisest infost igapäevaelu teemadel esitatud tekstis;

- hakkama saama igapäevastes suhtlussituatsioonides olmeteemadel (info küsimine ja edastamine, selgituste palumine, ettepanekute tegemine, sündmuste ja kogemuste kirjeldamine);

- aru saama tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga ning igapäevaeluga seotud sõnadest;

- kirjutama isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid; kirjeldama kogemusi ja elamusi.

Hinnad

Õppekava

 

TAGASI