//Eesti keele kohvikud tulevad taas!

Eesti keele kohvikud tulevad taas!

Eesti keele kohvikud tulevad taas!

Algus OÜ viib läbi perioodil märts 2020-november 2021 Eesti keele kohvikuid Kohtla-Järvel  (Järve ja Ahtme) ja Kiviõlis.

Kohvikud KOHTLA-JÄRVE JÄRVE LINNAOSAS toimuvad neljapäeviti kl 18.15-19.45 Slaavi põhikoolis (ruum 105)

Kohvikud KOHTLA-JÄRVE AHTME LINNAOSAS toimuvad reedeti kl 16.30-18.00 Ahtme põhikoolis (ruum 6)

Kohvikud KIVIÕLIS toimuvad teisipäeviti kl 16.30-18.00 Kunstide kooli kohvikuruumis.

Antud perioodil on keelekohvikud pidevalt avatud 1 kord nädalas korraga 2 akadeemilist tundi, v.a riigipühadel ning lubatud pausidel kuni 3 nädalat suvel ja kuni 3 nädalat jõulupühade perioodil.

Üks inimene võib käia nõustamisel kuni 15 korda kogu perioodi jooksul. Osalemine eesti keele kohvikus on TASUTA.

Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida – sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda.

Mida keelekohvik endast kujutab? Toome välja viis olulist fakti.

 1. Keelekohvikus ei õpita grammatikat
  Keelekohvikud ei ole keelekursused. See on võimalus päevarutiinist välja murda ning harjutada eesti keelt mõnusas õhkkonnas väljaspool klassiruumi. Keeleoskus paraneb ja tõenäosus leida uusi toredaid tuttavaid on suur.
 2. Igaüks saab rääkida
  Lõpuks ometi on võimalik keskenduda rääkimisele ja kõnest arusaamise oskusele. Samuti kasvatada endas julgust ja enesekindlust eesti keeles suhelda.
 3. Räägime kogu aeg
  Keelekohvikus me ei kirjuta, ei tee harjutusi ega loe tekste. Kogu tähelepanu on rääkimisel ja ainult rääkimisel.
 4. Vead on lubatud
  Keegi ei pea muretsema selle pärast, et ta keeleoskus pole perfektne. Keda morjendavad need väikesed vead?
 5. Käsitleme huvitavaid igapäevaelu teemasid
  Ei ole saladus, et meile kõigile meeldib rääkida iseendast, reisimisest, hobidest, tööst ja perest. Just neil teemadel keelekohvikutes kõneletaksegi.

Kuidas registreeruda keelekohvikusse?

Täida ära keelekohviku ankeet https://www.integratsioon.ee/keelekohviku-ankeet-0 või võta ühendust e-posti teel Algus OÜ projektijuhiga aadressil jaana@alguskeskus.ee

Rohkem infot: https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-kohvikud

Tegevust viiakse ellu „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.

2021-04-05T13:49:49+02:00 märts 6, 2020|Keele- ja enesearengukohvikud|