/Eesti keele kursused täiskasvanutele
Eesti keele kursused täiskasvanutele 2022-01-20T12:14:25+02:00

Projekti nimi - Eesti keele kursused täiskasvanutele

Alguskeskus õpetab Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel eesti keelt Narvas 320 õpilasele vahemikus veebruar kuni detsember 2021.

2021. aasta veebruaris alustas seitse õppegruppi veebiõppega, mis annab osalejatele võimaluse õppida eesti keelt ja suhelda rühmas olenemata oma füüsilisest asukohast, mitteformaalsed kohtumised toimuvad samuti veebis. Muu hulgas osalevad õppijad muuseumite ja raamatukogude virtuaalringkäikudel ning tutvuvad eesti kultuurilooga erinevate filmide ja etenduste varal.

Septembris alustab 13 õppegruppi kontakt- või veebiõppega, õppevorm sõltub epidemioloogilisest olukorrast riigis. Kokku tuleb hanke „Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele“ raames koolitada 320 inimest vähemalt 20 õppegrupis.

Septembris algavatele kursustele saab registreeruda augustis Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel https://integratsioon.ee/noustamine. Õppegrupid moodustatakse keeletasemetele alates A2 kuni C1.

Algus OÜ poolt koordineerib projekti koolitusjuht Jaana Treumova, jaana(at)alguskeskus.ee.