/Eesti keele õpe B2-C1
Eesti keele õpe B2-C1 2018-12-21T16:17:02+02:00

Kutseõppeasutuste õpetajate eesti keele õpe B2-C1
„Õpetajateja koolijuhtideprofessionaalsearengutoetamine“ (2014-2020.1.02.001002.02.15-0002)
Tegevus 8.2 Kutseõpet pakkuvate õppeasutuste õpetajate kompetentsi hoidmine ja tõstmine

C1

B2

B1