B2 Jõhvi (Maris) 2019-02-13T22:20:38+02:00

B2 Jõhvi (Maris)

 

Keelekursuse nimi:                              Eesti keel B2

252 ak/h;

sh 136 ak/h auditoorset tööd;

            66 ak/h mitteformaalset/klubilist õppetööd;

            50 ak/h iseseisvat tööd

Toimumise periood:                             16.11-16.12.2018

Toimumise kuu:                                   November 2017. a

Toimumise koht:                                  Kutse 13, Jõhvi, ruum nr F236

Grupi nr/nimi:                                      Jõhvi B2

Õpetaja nimi, e-post ja telefon:              Maris Toomel,  maris.toomel@reform.ee

 

 

 

16.11.2017

Tööleht 1.

Keeleõppimise eesmärgistmine ja soovitused keele õppimiseks. Keeleoskuse määratlemine vestluses. Osaoskuste analüüs suuliselt. Kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus. Küsimuste esitamine.

 

 

21.11.2017

Tööleht 2.

Minu keeleõppeplaan

Analüüs tahvlil: Nõrkused, Tugevused, Võimalused, Ohud. Kokkulepete tegemine.

 

 

23.11.2017

Tööleht 3. Minu omadused

Omadussõnad. Ainsuse ja mitmuse kasutamine. Missugune olen mina?

 

 

30.11.2017

Õpime piltide järgi kirjeldama oma emotsioone (looduspildid).

Tööleht 4. Me oleme erinevad, kuid samal ajal sarnased. Kultuuride erinevused, stereotüübid. kultuuridevaheline erinevus

Me kõik oleme erinevad

Omadussõnade kordamine.

 

 

5.12.2017 3 ak/h

Veebipõhised õppematerjalid. Innove kodulehega tutvumine ning harjutuste analüüs + selgitus. Eki.ee, meis.ee, taskutark.ee-tutvustamine. VEEBIPÕHISED ÕPPEMATERJALID Sõnaraamatud

Iseseisva tööna 1 harjutus veebis.

 

 

7.12.2017 2 ak/h

Kuidas iseseisvalt keelt praktiseerida ja õppida?

Julgustavad näited edulugudest. “Meie Eestid” filmisarja tutvustamine.

https://etv.err.ee/l/elusaated/meie_eestid. 1 osa vaatamine.

SEADKE ENDALE INNUSTAV EESMÄRK

 

 

8.12.2017

Keelekohvik Jõhvi raamatukogus. Räägime teemal “Minu lemmik raamat ja raamatutegelane”.

Kuidas õppida iseseisvalt keelt läbi raamatute ning inimeste ning läbi selle olla motiveeritud keeleõppija? Kohtumine Jesper Parvega, kirjanik, maailmarändur.

 

12.12.2017

Ida-Virumaa valud ja võlud. Miks on siin hea elada? Ida-Virumaa turisti infovoldikuga töö (koostame 3 päevase reisi inimesele, kes tuleb Ida-Virumaale esimest korda).

Reisipaketid

Puhkus Ida Virumaal – vasta küsimustele

 

14.12.2017

EV 100. Töötame lehega: https://www.ev100.ee.

Tööleht 5 Laulupidu Eestis.

16 Laulu- ja tantsupidu_Maris

16 Laulu- ja tantsupidu_Maris

 

 

23.01.2018

Tööleht 1. Kultuuride erinevused. Stereotüübid. Toome välja plussid ja miinused.

Tööleht nr. 1 Stereotüübid

Video „Alasti tõde“. EV 100 internetilehekülje tutvustamine.

https://www.ev100.ee

https://www.youtube.com/watch?v=6HK_G1MeSLE

Iseseisev töö- võimalusel külasta oma kodukohas ühte muuseumit või loe mõni huvitav lugu oma kodukoha muuseumist ja tutvusta järgmine kord teistele.

 

 

30.01.2018

Kordamine. Aliase mäng (eelmisel tunnil õpitud uute sõnadega mäng). Läbi selle mängu kinnistatakse õpitut.

Tasemeeksami töövihikute tutvustamine. Innove koduleheküljega tutvumine, küsimuste esitamine eksamitööga seoses.

 

 

01.02.2018

Tööleht 2. Minu elukutse, eriala, amet. Miks mulle meeldib minu töö? Too vähemalt 5 positiivset ja 5 negatiivset argumenti oma töö kohta.

Grammatika- kordame omadussõnu.

 

 

06.02.2018

Tööleht nr. 3. Kutseharidus (õppimisvõimalused, kogemuslood).

Tööleht nr 3, kutseharidus

Tutvume koduleheküljega ning vastame küsimustele töölehel.

http://www.kutseharidus.ee

 

 

08.02.2018

Kuulame ja vaatame videosid, kus õppurid räägivad oma kogemustest kutsekoolides. Rühmatöö-räägi oma kaaslasele (video põhjal) miks nad valisid kutsekooli õppimiseks.

http://www.kutseharidus.ee

Iseseisev töö. Valmista ette märksõnad arutlemiseks teemal „Kutsekool kui tulevikku vaatav valik“.

 

 

13.02.2018

Tööleht nr. 4. Elukestev õpe. Töö sõnavaraga.

Tööleht nr. 4 Elukestev õpe

 

 

15.02.2018

Tööleht nr. 5, 6, 7, 8 Kuidas kirjutada poolametlikku kirja. Harjutame kirjutamist.

Is. Töö. Otsi võimalusi õppimiseks Ida-Virumaal. Tee sellest järgmiseks tunniks kokkuvõte.

Kirjutamine eestlaste kultuuritarbimina

Kirjutamine – teade kolleegile seminari kohta

Kirjutamine – soovituskiri

Kirjutamine – motivatsioonikiri

kirjutamine – leibkondade kulud

Kirjutamine – kutse koolitusele kollegidele

 

 

16.02.2018

Keelekohvik

Skype vahendusel webinar kutsehariduse esindajaga.

 

 

20.02.2018

Õpetaja amet. Analüüsime videot ja vastame esitame küsimusi.

https://etv.err.ee/v/kultuurisaated/op/videod/e431797f-755f-4cb6-979d-eae5517d56d0/pedagoog-lavastusest-opetaja-tammiku-rehabiliteerimine-elegantses-lihtsuses-on-tugevaid-sonumeid.

Is. Töö. Loe läbi artikkel õpetaja tööst.

https://arvamus.postimees.ee/3332995/priit-kruus-mida-me-arvame-opetajatest.

 

 

22.02.2018

Hea õpetaja mudel. Joonista ja kirjuta juurde nii palju omadussõnu kui sa oskad.

Grammatika-omadussõna võrdlusastmed. Õpik „Tere taas“ lk. 142.

 

 

27.02.2018

Tööleht nr. 9. Minu iskuomadused ja minu eriala. Kordame õpitut.

Rühmatöö- räägi oma kaaslasele, miks sulle meeldib olla õpetaja? Tooge välja õpetaja töö plussid ja miinused.

Grammatika harjutused omadussõna võrdlusastmed. Õpik lk. 143.

Minu omadused

 

 

01.03.2018

Tööleht nr. 9 (kordame). Leia omadussõnad, mis iseloomustavad sinu tööd ja isikuomadusi. Proovime sõnu selgitada kaaslasele.

 

16.-17.03. 2018

Õppereis Tartu, ERM

Õppereis 16-17.03.2018 Tartu 16.03_

Toolehed_Tartusse

 

Galerii

 

 

 

20.03.2018

Kinnisvara.

Harjutused õpikust “Avatud uksed” lk. 67-73.

 

 

22.03.2018

Tutvu kinnisvara portaaliga ja otsi korter Ida-Virumaal ostmiseks.

Helista kinnisvara maaklerile ja küsi korteri kohta küsimusi. Järgmiseks tunniks tee kokkuvõte rühmale.

http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/?gclid=CjwKCAjwgYPZBRBoEiwA2XeupQa-KJhcDlKVkF1JBl75vcA1v0g7pyrl9mGOvfscMCaXyeZYdT5czxoCipAQAvD_BwE.

 

 

27.03.2018

Tööleht nr. 10.

Minu kodukoht. Selgitame sõnu tekstis ja vastame küsimustele.

Ümbritseva keskkonaga seotud probleemid

Ümbritseva keskkonaga seotud probleemid 2

 

29.03.2018

Räägi oma kodukoha plussidest ja miinustest. Esitame teksti kohta küsimusi.

 

 

03.04.2018

Tarbimine.

Harjutused õpikust “Kõnele ja kirjuta õigesti”. Lk. 12-17.

Grammatika- ma- ja da inf. Kasutamine. Tabelid + harjutused.

http://ekvk.weebly.com/uploads/1/2/2/9/12299930/ma-infinitiivi-kasutamise-skeem.jpeg

http://ekvk.weebly.com/uploads/1/2/2/9/12299930/da-infinitiivi-kasutamise-skeem.jpeg

 

 

05.04.2018

Tarbijakaitse. Vaatame videosid ja vastame küsimustele.

https://www.youtube.com/watch?v=mNgNX5seN6E

https://www.youtube.com/watch?v=0WvsKmO_g1U

https://www.youtube.com/watch?v=EfAFHA0sMOI

https://www.youtube.com/watch?v=CWk9pihrUf8

 

 

10.04.2018

Tööleht nr. 10, 11. Kordamine.

Tasemeülesannete lahendamine. “Eesti keele tasemeeksami käsiraamat” B2 ja C1.

 

 

12.04.2018

Ohutusnõuded haridusasutuses. Mis on e-ohutus?

http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/lugusid-turvalisusest/

Grammatika- mit. Osastav. Harjutused + reeglid.

 

 

17.04.2018

Mõistekaart “Kool kui turvaline keskkond”. Leiame võimalikult palju märksõnu. Moodustame sõnadega laused. Jutustame mõistekaardi järgi teemast.

 

 

19.04.2018

Kuidas kaitsta lapsi küberkiusamise eest? Vasta küsimustele! Vastused leiad leheküljelt: http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/kuberkiusamine/

 

 

24.04.2018

Minu lemmiktoit. Paaristöö. Arutame ja räägime oma lemmiktoidust ja toitumisharjumustest kodus.

 

 

26.04.2018

Teeninduskultuur Eestis, Ida-Virumaal. Uued sõnad tahvlil. Kasutame uusi sõnu küsimuste moodustamisel.

Küsisõnad: kuidas? Miks? Millal?  Missugune? kui palju?

 

 

03.05.2018

Transpordivahendid. Milline sõiduk on parim? Tahvlil erinevad transpordivahendi nimetused. Missugune on sinu jaoks mugavam, kiirem, odavam, kallim?

Harjutused õpikust “Eesti keele õpik” M. Kitsnik. Lk. 36-40.

 

 

04.05.2018

Keelekohvik

Ohutus haridusasutuses. Jõhvi Gümnaasiumi külastus, kokkuvõte koolist, ohutusnõuetest. Küsimuste esitamine, kohtumine õpetajatega, juhtkonnaga.

 

8.05.2018

Jätkame transporditeemaga. “Eesti keele õpik” M. Kitsnik. Lk. 42-47.

 

 

10.05.2018

Ühistransport. Kas toetan tasuta ühistransporti? Argumendid poolt ja vastu.

Kuidas broneerida piletit? Millega mulle meeldib kõige enam reisida?

https://elron.ee

http://www.peatus.ee/#route_search

 

 

15.05.2018

Tööleht nr. 12, 13. .

Reisimine. Mäng. “Puhkus Ida-Virumaal”. Vasta küsimustele kasutades Ida-Virumaa infovoldikut + tutvu suvesüdmustega Ida-Virumaal ja räägi, kuhu sa läheksid oma perega ja miks.

Puhkus Ida Virumaal – vasta küsimustele

Puhkus Ida Virumaal – vasta küsimustele 2

 

 

17.05.2018

Lennukipileti broneerimine + majutus. Sõnavara tahvlil.

https://www.bookinghouse.ee

 

18.05.2018

Keelekohvik

Wris Touri külastus. Küsimuste esitamine reiside kohta. Viisa tegemine. Välisminiteeriumi lehekülg. Reisikindlustus. Konkreetse pakkumise küsimine.

 

 

22.05.2018

Pane kokku üks reisikava kasutades erinevaid materjale internetist. Tutvusta seda teistele ja räägi miks just see riik, koht, majutusasutus jne.

 

24.05.2018

Turism Ida-Virumaal.

http://idaviru.ee/aktiivsed-tegevused/Küsimustele vastamine. Kasuta seda kodulehte vastuste leidmiseks.

 

 

29.05.2018

Inimeste vahelised suhted.

“Kõnele ja kirjuta õigesti”. Lk. 29-31. Harjutuste lahendamine + uued sõnad.

 

 

31.05.2018

“Kõnele ja kirjuta õigesti”. Lk. 33-37. Harjutuste lahendamine + uued sõnad.

Grammatika- des vormi kasutamine.

 

 

05.06.2018

Kordame õpitut! Aliase mäng. Selgitame uusi sõnu läbi mängu.

 

 

14.08.2018   Koostöö võimalused erinevate õppeasutuste vahel. Toome näiteid elust. Mõistekaart.

 

 

16.08.2018 Tartu, Ida-Virumaa ja Tallinna Kutsehariduskeskuste kodulehtede võrdlus, küsimustele vastamine. Esita küsimus oma grupikaaslasele. Võrdleme erialasid, õppekavasid.

http://www.ivkhk.ee/avaleht/

https://khk.ee/

http://www.tthk.ee/

 

 

26 -28.08.2018 Õppereis Saaremaale

Ajakava Õppereis 26-28.08.2018 Saaremaa

Tooleht_Reflektsioon_3õpituba

Tooleht_Regivarss_4opituba

Tooleht_Kuressaare_linn_kontroll-leht

Tooleht_Legend_Suur_Toll

Tooleht_Kohad_2õpituba

Tooleht_Eesmargid

 

Galerii

 

30.08.2018

Tööleht nr. 1.Pangateenused.

Sõnade mäng (leia igale eestikeelsele sõnale õige tähendus, põhjendus).

Koostame sõnadega dialooge- teemaks „Pangas“.

 

 

04.09.2018

Tööleht nr. 2.

Kordame, kinnistame teemat. Töö tekstiga. Esitame teksti kohta küsimusi ning küsime grupikaaslastelt.

 

06.09.2018

Tasemeeksami harjutuste tegemine.

http://web.meis.ee/testest/

 

 

11.09.2018

Eesti Vabariik. Sõnavara tahvlil.Kuulame, vaatame mälumängu ning teeme kokkuvõtte, kirjutame välja uued sõnad. Iseseisva tööna tutvu kodulehega.

https://www.valitsus.ee/et

https://www.slideshare.net/nataljadovgan/kodanikupeva-mlumng

 

 

13.09.2018

Tööleht nr. 3. Suvesündmused Ida Virumaal 2018

Kultuuriüritused minu kodukohas. Tutvume ning koostame dialoogi.

Tutvustame oma lemmikraamatut.

 

18.09.2018

Keskkonna probleemid Eestis. Vaatame saadet „Osoon“ ning kirjutame kokkuvõtte.

 

 

20.09.2018

Terviserajad Eestis.

Rühmatööna valmib projekt „Tervisepäev kutsehariduskeskuses“.

 

 

25.09.2018

Tasemeeksami harjutuste lahendamine.

 

 

27.09.2018

Kordamine + tasemeeksamite lahendamine.

 

 

02.10.2018

Poliitika KOV-s. Tutvume ühe kohaliku uudisega poliitikast.

Ajalehe väljalõiked-kirjuta poliitilisele uudisele sõnum. Võrdleme päristekstiga.

 

 

09.10.2018

Erakonnad Eestis. Vaated, väärtused. Sõnavara.

 

 

11.10.2018

Eesti kodanike õigused ja kohustused. Presentatsioon.

 

 

16.10.2018

Kokkuvõte kursustest. Küsimused, vastused. Õpetaja poolt sõnavara kordamine teemade kaupa.