/Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis
Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis 2021-11-19T14:51:20+02:00

Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis

Algus OÜ viib läbi keeleõpet, kus saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta inimesed, kes elavad Eestis seaduslikult või on saamas vastavat õigust. Osaleja peab olema vähemalt  18 aastat vana ning oskama eesti keelt vähemalt A2-tasemel.

Sügisel alustas kursustega 10 õpperühma ja veebruaris 2022. aastal alustab lisaks 10 õpperühma Ida-Virumaal klassides ja veebis üle Eesti (kokku kuni 130 osalejat).

Keeleõppe eesmärgiks on arendada eesti keele oskust B1-tasemeni ja Eesti kultuuriga tutvumine. Õppemaht on 200 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on pühendatud Eesti kultuuri tutvustamisele reaalajas (muuseumite ja näituste külastamine, tutvumine arhitektuuri ja ajalooga). Kursused on osalejatele tasuta.

Registreeru juba praegu! Keeleõppesse registreeruda saab läbides Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna või Narva eesti keele majas tasuta keeleõppealase nõustamise. Selleks tuleb helistada tasuta infonumbril 800 9999 või kirjutada aadressil info@integratsiooniinfo.ee.

Tunniplaaniga saab tutvuda SIIN.

Täpsem info https://www.integratsioon.ee/keeleope-kolmandate-riikide-kodanikele

 

Keeleõpe toimub projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ raames. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium