//Eesti keel
Eesti keel 2022-02-25T12:47:53+02:00

EESTI KEEL

Algus OÜ lähtub keelekursuste korraldamisel kehtivatest koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuetest. Kontaktõppe kursustele registreerudes peab õppija arvestama, et tundi tulles tuleb olla valmis COVID tõendi esitamiseks.

Hinnad:

  • Grupiõpe (4-10 inimest)                    8 € / 1 akad t (45 min)
  • Minigrupiõpe (2-3 inimest)              15 €/1 akad t
  • Individuaalõpe                                    30 €/1 akad t
  • Individuaalõpe veebikeskkonnas    25 €/1 akad t
NB! Minigrupi- ja grupiõppe hinnale lisandub õpiku hind (20 EUR)
Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
  1. Õppemaksu suurus ja tingimused määratletakse koolituskeskuse ja Tellija vahelises lepingus.
  2. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
  3. Õpilase puudumised (rühmaõpe) õppemaksu ei tagastata.
  4. Õppemaksu tasustamine käib koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel.
  5. Arve väljastatakse eraisiku või ettevõte nimele.
Grupiõppe tunnid toimuvad tavaliselt 2 x nädalas, 2 x 45 min (2 akad t) korraga.

Individuaalõppe puhul on tegemist kinnitatud õppekava ühe või mitme mooduliga.

HETKEL TOIMUVAD KOOLITUSED

Alguskeskus pakub eesti keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

Kõik Alguskeskuse eesti keele õpetajad on väga pika täiskasvanute õpetamise kogemusega ja enamikel neist on eesti keel emakeel.

VAATA, KES ON MEIE EESTI KEELE ÕPETAJAD!

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste alusel