//Inglise keel
Inglise keel 2022-09-29T15:09:11+02:00

INGLISE KEEL

Hinnad:

Grupiõpe (7-14 inimest) 1 аkad t 8 €
Minigrupiõpe (3-6 inimest) 1 аkad t 15 €
Paarisõpe (2 inimest) 1 аkad t 20 €
Individuaalõpe 1 аkad t 30 €

Grupiõppe tunnid toimuvad tavaliselt 2 x nädalas, 2 x 45 min (2 akad t) korraga.

Individuaalõppe puhul on tegemist kinnitatud õppekava ühe või mitme mooduliga.

Alguskeskus pakub inglise keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

VAATA, KES ON MEIE INGLISE KEELE ÕPETAJAD!

 

 

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste alusel