//Inglise keel
Inglise keel 2019-04-25T09:42:20+02:00

INGLISE KEEL

Hinnad:

Grupiõpe (6-14 inimest) 1 аk/t 8 €
Minigrupiõpe (3-5 inimest) 1 аk/t 15 €
Paarisõpe (2 inimest) 1 аk/t 20 €
Individuaalõpe 1 аk/t 30 €

Grupiõppe tunnid toimuvad tavaliselt 2 x nädalas, 2 x 45 min (2 ak/t) korraga.

Individuaalõppe puhul on tegemist kinnitatud õppekava ühe või mitme mooduliga.

Alguskeskus pakub inglise keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

MEIE INGLISE KEELE ÕPETAJAD

Alguskeskuse eesti keele õpetajad on pika täiskasvanute õpetamise kogemusega.

Kristi Ruusamäe (Jõhvi) lõpetas aastal 2008 TÜ Narva kolledži, omandas magistrikraadi gümnaasiumi inglise keele õpetaja erialal. On läbi viinud mitmeid inglise keele grupiõppeid eri sihtrühmadele.

Harry Trenholm (Jõhvi) on kogenud õpetaja, kelle emakeel on inglise keel. Kasutab oma töös aktiivõppemeetodeid.

Maria Kunevich (Jõhvi) on omandanud magistri- ja doktorikraadi Cambridge ülikoolis. Omab pikaajalist õpetamise kogemust, sealhulgas ka täiskasvanutele.

 

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste ja testi alusel