A1 ENG 2017-12-20T21:35:17+02:00

Inglise keeles Breakthrough (läbimurre).

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Mõistmine:

 • KUULAMINE
  Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt.
 • LUGEMINE
  Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.

Rääkimine:

 • SUULINE SUHTLUS
  Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel kordab öeldut või sõnastab ümber ning aitab vestlemisel . Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • SUULINE ESITLUS
  Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb.

Kirjutamine:

 • Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust).