/Keeletest 2017-2018 Ida-Virumaal
Keeletest 2017-2018 Ida-Virumaal 2017-12-14T18:58:07+02:00

Keeletest 2017-2018 Ida-Virumaal

Algus logo HTM MISA

KEELETEST

Keeletest on mõeldud keeletasemete B2 ja C1 kindlaks määramiseks.
Test sisaldab kuulamisülesannet, mis eeldab, et arvutil on kõlar või lisavahendina kõrvaklapid.
Testi sooritamise ajalimiit on 45 minutit. Peale aja lõppemist vastamata jäänud küsimuste tulemuseks loetakse 0 punkti.
Küsimustele vastamise järjekord ei ole oluline ning vastuseid on võimalik muuta.
Üldandmeid kogub koolituskeskus koolituse paremaks korraldamiseks ning nende täitmine on kohustuslik, ilma neid täitmata ei ole võimalik testis edasi liikuda. Andmete puudumisel üldandmete lahtris lisatakse tekst „ei ole‟. Näiteks: e-post: ei ole.
NB! Teie poolt märgitud soovitud kursuse toimumise aega arvestatakse õppegraafiku koostamisel, kuid Alguskeskus ei garanteeri kursuste toimumist täpselt Teie soovitud ajal.

HINDAMISSKAALA
Maksimaalselt on võimalik saada 40 punkti.
Testi tulemusega 60%-100% (s.o 24-40 punkti) paigutatakse C1 rühma.
Tulemusega 10%-59% (s.o. 4-23 punkti) paigutatakse B2 rühma.
Tulemusega alla 10% (s.o. 0-3 punkti) ei kvalifitseeru osalema antud õppes.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must specify a number.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.