/Meie õpetajad
Meie õpetajad 2021-04-01T11:04:56+02:00

Saage tuttavaks - MEIE ÕPETAJAD

Kõik Alguskeskuse õpetajad on väga pika täiskasvanute õpetamise kogemusega.

Merle Koppel (EST, Narva): lõpetas 1998. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keel kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja. Täiskasvanutega on töötanud alates 1996. Aastast. Oma töös kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid. Eesti keel on tema emakeel.

Kersti Tsirp (EST, Narva) lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele kui teise keele õpetaja eriala. On õppinud keelekümblusmetoodikat ja läbinud ka Hea Alguse põhise täiendõppe. On Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige aastast 2002. Eesti keel on tema emakeel. Õpetamiskogemus alates 2002. aastast, sh nii individuaalõpe kui ka grupiõppe vormis eesti keele õpetamise kogemus.

Marita Paut (EST, Narva) lõpetas 2002 Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keel ja kirjandus vene koolis, õpetamiskogemus alates 2002 aastast, sh nii individuaalõpe kui ka grupiõppe vormis eesti keele õpetamise kogemus. Eesti keel on Marita emakeel.

Martin Neltsas (EST, Narva) lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (inglise ja eesti keele õpetaja eriala). Eesti keel on tema emakeel. Õpetamiskogemus alates 2002 aastast.

Maret Annuk (EST, Narva) lõpetas 1975. aastal Tartu Ülikooli erialal eesti keele ja kirjanduse õpetaja (MA), õpetamiskogemus üle 20 aasta. Täiskasvanute õpetamiskogemus aastast 2005.

Christi Sepp (EST, Narva) lõpetas 1984. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Õpetab eesti keelt mitte-eestlastele 1981. aastast alates, sh täiskasvanute keelekursused. Õppetöös kasutab väga erinevaid meetodeid, millest üks olulisemaid on aktiivõppe meetodid.

Julia Lillak (EST, Narva) on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust. Täiskavanute õpetamise kogemus alates aastast 2005.  Oma töös kasutab aktiivõppe- ja loovmeetodeid.

Jevgenia Kirsanova (EST, Narva) on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust.

Kristina Litšman (EST, Narva) on pädev läbi viima A2- ja B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust. Täiskavanute õpetamise kogemus alates aastast 2005.

Arina Berestova (EST, Narva) õpetab eesti keelt täiskasvanutele aastast 2007. On pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi.

Niina Getts (EST, Narva) on kogenud õpetaja, eesti keele õpetamise staaž üle 20a. On pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi

Svetlana Sergejeva (EST, Narva) on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi.

Ekaterina Šemarina (EST, Narva) on pädev läbi viima A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi

Anu Abramson (EST, Narva) on pädev läbi viima A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitusi

Anne Meldre (EST, Sillamäe) lõpetas 2015. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus üle 10 aasta.

Julia Zahharova (EST, Sillamäe) lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele kui teise keele ja loodusainete õpetaja eriala. Õpetajal on pikaajaline kogemus eesti keele kui teise keele õpetajana (aastast 2004), täiskasvanute õpetamiskogemus üle 10 aasta.

Jelena Antuševa (EST, Sillamäe) omab pikaajalist õpetamise kogemust üle 10 aasta.

Kristina Skutšas (EST, Kohtla-Järve/Jõhvi) lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus alates aastast 2010.

Reet Lümat (EST, Kohtla-Järve/Jõhvi) lõpetas 2006.aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (eesti keel teise keelena ja koduloo õpetaja  vene õppekeelega koolis, diplomiõppekava). Täiskasvanute eesti keele koolituse kogemus üle 30 aasta.

Signe Abel (EST, Kohtla-Järve/Jõhvi) lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli erialal eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Täiskasvanutega on töötanud üle 18 aasta. Oma töös kasutab aktiivselt erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Maris Toomel (EST, Kohtla-Järve/Jõhvi) lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli erialal eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Õpetajal on pikaajaline kogemus eesti keele (aastast 2004) kui teise keele õpetajana. Õpetajal on eesti keele grupiõppe õpetamise kogemus täiskasvanutele (aastast 2008).

Kaire Viil (EST, Kohtla-Järve/Jõhvi) lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis. Täiskasvanutega on töötanud üle 20 aasta. Oma töös kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Regina Kaplina (EST, Kiviõli) lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (vene põhikooli humanitaarainete õpetaja: suunamoodul eesti keel teise keelena  gümnaasiumiastmes, MA). Viinud läbi mitmeid õppeid täiskasvanutele, sh eesti keele kursused töötutele,  eesti keel võõrkeelena täiskasvanutele, eesti keele ja kultuuriõpe eesti koolis õppivate venekeelsete laste vanematele jm

Kristi Ruusamäe (ENG, Jõhvi) lõpetas aastal 2008 TÜ Narva kolledži, omandas magistrikraadi gümnaasiumi inglise keele õpetaja erialal. On läbi viinud mitmeid inglise keele grupiõppeid eri sihtrühmadele.

Jana Kolga (ENG, Jõhvi) omab pikaajalist õpetamise kogemust, sealhulgas ka täiskasvanutele.

Harry Trenholm (ENG, Jõhvi) on kogenud õpetaja, kelle emakeel on inglise keel. Kasutab oma töös aktiivõppemeetodeid.

Maria Kunevich (ENG, Jõhvi/Tallinn) on omandanud magistri- ja doktorikraadi Cambridge ülikoolis. Omab pikaajalist õpetamise kogemust, sealhulgas ka täiskasvanutele.

Jelena Manuilovitš (RUS, Jõhvi)  lõpetas 2003.a Tallinna Pedagoogikaülikooli vene keele kui võõrkeele õpetaja erialal. Pedagoogiline tööstaaž - üle 40 aasta

Ljudmila Skokova (RUS, Narva) lõpetas 1989.aastal Tartu Ülikooli, omandanud magistrikraadi vene keele ja kirjanduse erialal. Narva linna aasta õpetaja-2016.