/Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord 2023-02-14T14:17:26+02:00

Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

1. Õppemaksu suurus ja tingimused määratletakse koolituskeskuse ja Tellija vahelises lepingus.

2. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

3. Õpilase puudumised (rühmaõpe) õppemaksu ei tagastata.

4. Õppemaksu tasustamine käib koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel.

5. Arve väljastatakse eraisiku või ettevõte nimele.