/Tõlketeenused
Tõlketeenused 2023-04-05T10:00:38+02:00

tõlge_lyhemAlguskeskuse teine põhitegevusala on tõlketeenuste osutamine mitmes erinevas keeles. Kõik meie tõlgid on diplomeeritud professionaalid ja omavad pikaajalist tõlkekogemust nii kirjalikus kui suulises tõlkepraktikas. Peame väga tähtsaks, et enamus meie tõlkijatest tõlgib oma emakeelde ning lõpuks läbivad tõlgitud tekstid alati toimetaja valvsa pilgu! Tagame esitatud tõlketekstide konfidentsiaalsuse!

VAATA HINDA!

Veidi lähemalt tõlketeenustest:

  • Kirjalik tõlge: algtekstis esitatud mõte antakse kirjalikult edasi sihtkeeles. Kirjalik tõlge vastab sihtkeele reeglitele ja tõlke tellija antud juhistele ning soovidele. 1 arvestuslik lehekülg = 1800 tähemärki koos tühikutega lähtetekstis. A4 lk ei saa olla hinna arvestamise aluseks, sest ühele leheküljele võib paigutada kuitahes palju teksti.
  • Vandetõlge: tõlke kinnitamiseks vajame originaaldokumenti. Kokkuleppel võib dokumente üle anda ka väljaspool tööaega ning puhkepäevadel. Alguskeskus pakub teenust üle Eesti kinnitades tõlge vandetõlkena. Vajadusel tõlkija poolt digiallkirjastatud tõlked.
  • Tõlkebüroo templiga kinnitatud tõlked: tõlge on tehtud ja allkirjastatud meie tõlkebüroos ning vastab algtekstile.
  • Tõlked, mis ei vaja kinnitust: esitame tellijaga kooskõlastatud tähtajaks ja kujul.
  • Keelekorrektuur: tõlketeksti ülelugemine eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust.
  • Suuline tõlge: suulise tõlke puhul edastatakse sõnum teises keeles võimalikult loomulikult ja ladusalt, jäljendades ühtlasi rääkija esitust, hääletooni ja veenvust ning pöördudes kuulaja poole sageli ka esimeses isikus.

Sünkroontõlge - tõlkimine toimub pidevalt, paralleelselt tõlgitava kõnega. Sünkroontõlk töötab tõlkekabiinis ja osalejad kuulevad tõlget kõrvaklappide kaudu. Tõlkimine eeldab vastava aparatuuri olemasolu. Sünkroontõlget teostab tavaliselt kaks tõlki ühes keelesuunas.

Sosintõlge ehk chuchotage – tõlk istub või seisab osalejate seas ning tõlgib sünkroonis kuulajatele vaikse häälega. Sosintõlget saab kasutada ainult juhul, kui väike arv osalejaid seisab või istub tihedasti koos. Kasutatakse järeltõlke asemel, et säästa aega.

Järeltõlge - eeskõneleja esitab lähtekeeles osade kaupa oma ettekande, misjärel tõlgib tõlk sama materjali sihtkeelde. Eeskõneleja ja tõlk räägivad vaheldumisi. Järeltõlke puhul tuleb arvestada ettekande aja märkimisväärse pikenemisega.

LISATEENUSED:

  • Teksti toimetamine: toimetaja kontrollib teksti keeleliselt, teksti arusaadavust ning kas tekst on loogiline ja grammatiliselt õige.
  • Küljendamine: teksti, graafika ja/või piltide paigutamine nii, et tõlketöö oleks võimalikult originaali sarnane.
  • Pakume abi läbirääkimistel telefoni teel konverentskõnena, kus ühel pool telefoni abistab tõlk.
  • Tagame kohaliku tõlgi välisriikides või vajadusel ja kokkuleppel tellijaga komandeerime tõlgi sihtriiki.

UUS! Meie partnerettevõte Del Group OÜ pakub giidi- ja sünkroontõlketehnika rendi teenust.  Tõlketehnika komplekt on soetatud Leader-projektioetuse abil (Meede 1: Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine). Teenust saad tellida meilt!

Vaata lähemalt

Küsi pakkumist ja leiame just Teile sobiva lahenduse!

 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Tel. +372 53 090 604; tolked(at)alguskeskus.ee