//FarmerCraft – uus projekt Vene-Eesti piiriülese koostöö arendamise raames

FarmerCraft – uus projekt Vene-Eesti piiriülese koostöö arendamise raames

ER45 “Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine” ehk FarmerCraft.

Uus projekt on suunatud väikeettevõtluse ja keskmise suurusega ettevõtluse (VKE) arendamisele piiriülestes piirkondades.

Projekti partneriteks on Venemaa poolt Leningradi oblasti Slantsõ munitsipaalringkonna administratsioon ja Leningradi oblasti Kingissepa munitsipaalringkonna administratsioon ning Eesti poolt Kohtla-Järve linnavalitsus, SA Edise Linnus ja MTÜ Alguskeskus.

Projekti põhieesmärk on ettevõtluse arendamise kiirendamine, piiriüleste ärikontaktide loomine, piiriüleste probleemide lahendamisele kaasa aitamine, väikeettevõtete konkurentsivõime tõstmine ja ettevõtluskeskkonna parandamine ettevõtluse tugitaristu arendamise kaudu kahes valdkonnas – käsitöö ja põllumajandus.

Piiriülese koostöö eesmärgid:

  1. Tugevdada eesti ja vene käsitööliste loomingulisi, disainialaste, turundamise ja juhtimise oskusi eesmärgiga tõsta nende toodangu kvaliteeti, laiendada majanduslikke võimalusi ja tagada jätkusuutlik areng.
  2. Toetada kohalikke väikese ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete arengut ja laienemist eesmärgiga tõsta põllumajandustoodete tarbimist kohalikul turul ja välja töötada uusi võimalusi Eesti ja Venemaa turgudel.

Projekt on lõppkokkuvõttes kasulik kogu elanikkonnale laiemalt, sest avaneb võimalus tarbida kohalikku toodangut ja teenuseid. Kasu kogukonnale väljendub selles, et kvalifitseeritud käsitöölised ja põllumehed hakkavad tootma kõrgekvaliteedilist toodangut, mis saab esindatud turul laiemale tarbijaskonnale.

Projekt aitab tõsta kohalike omavalitsuste teadlikkust ettevõtjate vajadustest, ettevõtluse toetamise meetmetest ja vahenditest piiriülestes piirkondades, tugevdada administratiivset potentsiaali, tõsta riiklike ja munitsipaalteenuste kvaliteeti tänu kogemuste vahetamisele kohalike omavalitsuste vahel. Kogemusi vahetavad Slantsõ munitsipaalringkond, Kingissepa munitsipaalringkond ja Kohtla-Järve linnavalitsus. Tervikuna koostööprojekt aitab kaasa sotsiaalmajanduslikule arengule piiriülestes piirkondades Venemaal ja Eestis.

Projekti kestvus – 24 kuud (02.09.2020 – 01.09.2022)

Projekti kogueelarve: 490 707,94 eurot, millest 441 636,94 eurot rahastatakse Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Kontaktisik:

Tatjana Amerhanova

Kohtla-Järve Linnavalitsus

tatjana.amerhanova@kjlv.ee, tel.: +372 5866 4868

 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Alguskeskus MTÜ ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

2022-07-15T11:03:55+02:00 märts 1, 2021|Farmercraft|