//Eesti keel
Eesti keel 2019-12-19T14:34:45+02:00

EESTI KEEL

Hinnad:

Grupiõpe (6-14 inimest) 1 аk/t 8 €
Minigrupiõpe (3-5 inimest) 1 аk/t 15 €
Paarisõpe (2 inimest) 1 аk/t 20 €
Individuaalõpe 1 аk/t 30 €
NB! Paaris-, minigrupi- ja grupiõppe hinnale lisandub õpiku hind (20 EUR)
Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
  1. Õppemaksu suurus ja tingimused määratletakse koolituskeskuse ja Tellija vahelises lepingus.
  2. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
  3. Õpilase puudumised (rühmaõpe) õppemaksu ei tagastata.
  4. Õppemaksu tasustamine käib koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel.
  5. Arve väljastatakse eraisiku või ettevõte nimele.
Grupiõppe tunnid toimuvad tavaliselt 2 x nädalas, 2 x 45 min (2 ak/t) korraga.

Individuaalõppe puhul on tegemist kinnitatud õppekava ühe või mitme mooduliga.

VAATA KOOLITUSI

Alguskeskus pakub eesti keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

MEIE EESTI KEELE ÕPETAJAD

Kõik Alguskeskuse eesti keele õpetajad on väga pika täiskasvanute õpetamise kogemusega ja enamikel neist on eesti keel emakeel.

Õpetajad NARVAS:

Merle Koppel: lõpetas 1998. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keel kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja. Täiskasvanutega on töötanud alates 1996. Aastast. Oma töös kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid. Eesti keel on tema emakeel.

Kersti Tsirp: lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele kui teise keele õpetaja eriala. On õppinud keelekümblusmetoodikat ja läbinud ka Hea Alguse põhise täiendõppe. On Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige aastast 2002. Eesti keel on tema emakeel. Õpetamiskogemus alates 2002. aastast, sh nii individuaalõpe kui ka grupiõppe vormis eesti keele õpetamise kogemus.

Marita Paut: lõpetas 2002 Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keel ja kirjandus vene koolis, õpetamiskogemus alates 2002 aastast, sh nii individuaalõpe kui ka grupiõppe vormis eesti keele õpetamise kogemus. Eesti keel on Marita emakeel.

Martin Neltsas: lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (inglise ja eesti keele õpetaja eriala). Eesti keel on tema emakeel. Õpetamiskogemus alates 2002 aastast.

Maret Annuk: lõpetas 1975. aastal Tartu Ülikooli erialal eesti keele ja kirjanduse õpetaja (MA), õpetamiskogemus üle 20 aasta. Täiskasvanute õpetamiskogemus aastast 2005.

Christi Sepp: lõpetas 1984. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Õpetab eesti keelt mitte-eestlastele 1981. aastast alates, sh täiskasvanute keelekursused. Õppetöös kasutab väga erinevaid meetodeid, millest üks olulisemaid on aktiivõppe meetod.

Õpetajad SILLAMÄEL:

Anne Meldre: lõpetas 2015. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus kuus aastat.

Julia Zahharova: lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele kui teise keele ja loodusainete õpetaja eriala. Õpetajal on pikaajaline kogemus eesti keele kui teise keele õpetajana (aastast 2004), täiskasvanute õpetamiskogemus kuus aastat.

Jelena Antuševa: omab pikaajalist õpetamise kogemust üle 10 aasta

Õpetajad KOHTLA-JÄRVEL ja JÕHVIS:

Kristina Skutšas: lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus kolm aastat.  

Reet Lümat: lõpetas 2006.aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (eesti keel teise keelena ja koduloo õpetaja  vene õppekeelega koolis, diplomiõppekava). Täiskasvanute eesti keele koolituse kogemus üle 30 aasta.

Signe Abel: lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli erialal eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Täiskasvanutega on töötanud üle 18 aasta. Oma töös kasutab aktiivselt erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Maris Toomel: lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli erialal eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Õpetajal on pikaajaline kogemus eesti keele (aastast 2004) kui teise keele õpetajana. Õpetajal on eesti keele grupiõppe õpetamise kogemus täiskasvanutele (aastast 2008).

Kaire Viil: lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis. Täiskasvanutega on töötanud üle 20 aasta. Oma töös kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Õpetajad KIVIÕLIS/RAKVERES/ASERIS:

Regina Kaplina: lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (vene põhikooli humanitaarainete õpetaja: suunamoodul eesti keel teise keelena  gümnaasiumiastmes, MA). Viinud läbi mitmeid õppeid täiskasvanutele, sh eesti keele kursused töötutele,  eesti keel võõrkeelena täiskasvanutele, eesti keele ja kultuuriõpe eesti koolis õppivate venekeelsete laste vanematele jm.

 

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste ja testi alusel