Vene keel 2019-04-25T09:44:37+02:00

vene_tähestik

VENE KEELE ÕPE

Hinnad:

Grupiõpe (6-14 inimest) 1 аk/t 8 €
Minigrupiõpe (3-5 inimest) 1 аk/t 15 €
Paarisõpe (2 inimest) 1 аk/t 20 €
Individuaalõpe 1 аk/t 30 €

 

Grupiõppe tunnid toimuvad tavaliselt 2 x nädalas, 2 x 45 min (2 ak/t) korraga.

Individuaalõppe puhul on tegemist kinnitatud õppekava ühe või mitme mooduliga.

Alguskeskus pakub vene keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

Erinevad õppevormid vastavalt õppija vajadusele

NB! Eriõpete puhul kehtib kokkuleppe hind vastavalt kokkulepele tellijaga.

 

MEIE VENE KEELE ÕPETAJAD

Alguskeskuse eesti keele õpetajad on pika õpetamise kogemusega.

Jelena Manuilovitš (Jõhvi)  lõpetas 2003.a Tallinna Pedagoogikaülikooli vene keele kui võõrkeele õpetaja erialal. Pedagoogiline tööstaaž - üle 40 aasta

Ljudmila Skokova (Narva) lõpetas 1989.aastal Tartu Ülikooli, omandanud magistrikraadi vene keele ja kirjanduse erialal. Narva linna aasta õpetaja-2016.

 

Erikursuste õppekavad:

Vene keele grammatikakursus (eesti keele baasil)

Vene keele rääkimiskursus (eesti keele baasil)

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste ja testi alusel