Vene keel 2022-12-11T15:56:03+02:00

vene_tähestik

VENE KEELE ÕPE

Hinnad:

Grupiõpe (7-14 inimest) 8 €/1 akad t (45 min)
Minigrupiõpe (3-6 inimest) 15 €/1 akad t
Paarisõpe (2 inimest) 20 €/1 akad t
Individuaalõpe 30 €/1 akad t
Alguskeskus pakub vene keele õpet kõikidele tasemetele A1 – C2 ning lisaks kõikidele erisituatsioonidele (eksamiteks valmistumine, ärikeel, tehniline, teenindus, vestlusringid, jms). Me oleme kaasaegsed, efektiivsed ja paindlikud ning leiame alati professionaalse lahenduse vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Meie koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga. Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.

Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

Erinevad õppevormid vastavalt õppija vajadusele

NB! Eriõpete puhul kehtib kokkuleppe hind vastavalt kokkulepele tellijaga.

Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
  1.  Õppemaksu suurus ja tingimused määratletakse koolituskeskuse ja Tellija vahelises lepingus.
  2.  Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
  3.  Õpilase puudumised (rühmaõpe) õppemaksu ei tagastata.
  4. Õppemaksu tasustamine käib koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel.
  5.  Arve väljastatakse eraisiku või ettevõte nimele.

Erikursuste õppekavad:

Vene keele grammatikakursus (eesti keele baasil)

Vene keele rääkimiskursus (eesti keele baasil)

Oma keeletaseme ja rühma saate määrata järgnevate keeletasemete kirjelduste ja testi alusel