/Eesti keele kohvikud
Eesti keele kohvikud 2020-08-27T11:53:07+02:00

Tutvu infoga ja registreeru kohvikutesse siin: 

Täida ära keelekohviku ankeet  või võta ühendust e-posti teel Algus OÜ projektijuhiga aadressil jaana@alguskeskus.ee

Rohkem infot: https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-kohvikud

***

Algus OÜ viib läbi perioodil märts 2020-november 2021 Eesti keele kohvikuid Kohtla-Järvel  (Järve ja Ahtme) ja Kiviõlis.

Kohvikud KOHTLA-JÄRVE JÄRVE LINNAOSAS toimuvad neljapäeviti kl 17.00-18.30 Slaavi põhikoolis (ruum 105)

Kohvikud KOHTLA-JÄRVE AHTME LINNAOSAS toimuvad teisipäeviti kl 17.00-18.30 Ahtme põhikoolis (ruum 6)

Kohvikud KIVIÕLIS toimuvad kolmapäeviti kl 17.00-18.30 Kunstide kooli kohvikuruumis.

 • Keelekohvikud on pidevalt avatud 1 kord nädalas korraga 2 akadeemilist tundi. Kohtumised toimuvad iga nädal samal kellaajal.
 • Üks inimene võib käia nõustamisel kuni 15 korda kogu perioodi jooksul. Osalemine eesti keele kohvikus on TASUTA.

Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida – sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda.

Mida keelekohvik endast kujutab? Toome välja viis olulist fakti.

 1. Keelekohvikus ei õpita grammatikat
  Keelekohvikud ei ole keelekursused. See on võimalus päevarutiinist välja murda ning harjutada eesti keelt mõnusas õhkkonnas väljaspool klassiruumi. Keeleoskus paraneb ja tõenäosus leida uusi toredaid tuttavaid on suur.
 2. Igaüks saab rääkida
  Lõpuks ometi on võimalik keskenduda rääkimisele ja kõnest arusaamise oskusele. Samuti kasvatada endas julgust ja enesekindlust eesti keeles suhelda.
 3. Räägime kogu aeg
  Keelekohvikus me ei kirjuta, ei tee harjutusi ega loe tekste. Kogu tähelepanu on rääkimisel ja ainult rääkimisel.
 4. Vead on lubatud
  Keegi ei pea muretsema selle pärast, et ta keeleoskus pole perfektne. Keda morjendavad need väikesed vead?
 5. Käsitleme huvitavaid igapäevaelu teemasid
  Ei ole saladus, et meile kõigile meeldib rääkida iseendast, reisimisest, hobidest, tööst ja perest. Just neil teemadel keelekohvikutes kõneletaksegi.

Tegevust viiakse ellu „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.