/FarmerCraft
FarmerCraft 2021-04-07T14:52:22+02:00

FarmerCraft – uus projekt Vene-Eesti piiriülese koostöö arendamise raames

ER45 “Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine” ehk FarmerCraft. Uus projekt […]
Read More

Novembris toimuvad projekti raames esimesed töötoad!

Projekti “FarmerCraft: kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine” raames toimuvad […]
Read More

Projekti rakendamise ja aruandluse teemaline seminar!

Projekti „Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2022 rakendamise ja aruandluse teemaline […]
Read More

Rahvusvaheline projekt FarmerCraft

2020.aasta septembrist 2022. aasta septembrini viiakse ellu Eesti-Vene ühisprojekt "FarmerCraft: kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine".

Seda projekti viiakse ellu Venemaa-Eesti piiriülese koostöö programmi raames ajavahemikus 2014-2020.

MTÜ Alguskeskusel on suurepärane võimalus olla partneriks Kohtla-Järve Linnavalitsusele, kes on ka projekti juhtpartner. Lisaks on projekti kaasatud ka Sihtasutus Edise Linnus.

Venemaa poolt on partneriteks Kingissepa munitsipaalringkonna administratsioon ja Slantsõ munitsipaalringkonna administratsioon. Projekti assotsieerunud partner - Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Eesti).

Projekti põhieesmärk on ettevõtluse arendamise kiirendamine, piiriüleste ärikontaktide loomine, väikeettevõtete konkurentsivõime tõstmine ja ettevõtluskeskkonna parandamine ettevõtluse tugitaristu arendamise kaudu kahes valdkonnas - käsitöö ja põllumajandus.

Projekti kogueelarve: 490 707,94 eurot, millest 441 636,94 eurot rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm ajavahemikuks 2014-2020

Projekt hõlmab: rahvusvaheliste töötubade korraldamist, turundustegevusi ja investeeringuid projekti seadmetesse.

Lähemalt saab lugeda siit: https://sites.google.com/view/farmercraft2020

Projekti portfoolio - https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/09/Portfolio-ER45-FarmerCraft_V4.pdf

"Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu".

_____________________________________

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Kohtla-Järve Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Juhtpartneri kontaktisik: Tatjana Amerhanova, Linnaarengu vanemspetsialist, tatjana.amerhanova@kjlv.ee, 339 8600.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht 

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht